• Privacy policy GDPR

Pravila privatnosti

Privacy policy

KAMENIČKI d.o.o. kao Voditelj obrade (u daljnjem tekstu: voditelj) štiti vašu privatnost koju vam omogućava najbolji i siguran način korištenja interneta.
Ovaj dokument odnosi se na web stranicu www.kamenicki.hr i upravljanje načinom prikupljanja i korištenja podataka.

Kako biste nam pomogli u zaštiti vaše privatnosti, molimo vas pročitajte ovaj tekst u cijelosti da biste razumjeli koje informacije prikupljamo od vas i na koji način ih koristimo. U smislu ovog teksta za vas kao korisnike web stranice koristimo zakonski naziv Ispitanik.
Sva pitanja u vezi povjerljivosti podataka možete poslati voditelju obrade osobnih podataka na e-mail adresu: kamenicki@kamenicki.hr

Prikupljanje osobnih podataka

KAMENIČKI d.o.o prikuplja osobne podatke kao što su: ime, prezime i e-mail adresa te podatke zaprimljene uz Vaš upit u rubrici „KONTAKT“.
KAMENIČKI d.o.o također automatski prikuplja podatke o tvrdom disku ili softveru vašeg računala. Ovi podaci mogu uključivati: vašu IP adresu, tip preglednika, ime domene, vrijeme pristupa i adrese web stranica. Ovim se podacima KAMENIČKI d.o.o. koristi da bi mogao nuditi svoje usluge, održavati njihovu kvalitetu, te dobiti opće statističke podatke vezane uz korištenje web stranice.

Korištenje vaših osobnih podataka
KAMENIČKI d.o.o. prikuplja Vaše osobne podatke i koristi se njima kako bi održavao web stranicu i pružao vam usluge koje tražite.
KAMENIČKI d.o.o. neće prosljeđivati podatke trećim stranama.
KAMENIČKI d.o.o. neće prodavati ili iznajmljivati popise korisnika trećim stranama, osim ako nema Vaše dopuštenje.
KAMENIČKI d.o.o. čuva Vaše osobne podatke sukladno rokovima propisanim obvezujućim pravnim propisima. Ako rokovi nisu propisani, onda onoliko koliko je nužno za ostvarenje svrhe u koju su prikupljeni, uključujući primjenjive rokove zastare. Nakon isteka određenih rokova Osobne podatke brišemo, odnosno uništavamo na drugi prikladan način.

Obavještavamo Vas da ćete u slučaju provale u naš sustav i krađe osobnih podataka biti obavješteni u roku od 72 sata.
Obavještavamo Vas da imate pravo na uvid u Vaše osobne podatke koje smo od Vas prikupili, obradili i koje čuvamo.

Mogućnost kontakta putem web stranice

Web stranica KAMENIČKI d.o.o. sadrži informacije koje omogućuju brz kontakt putem rubrike „Kontakt“ kao i direktnu komunikaciju koja uključuje e-mail adresu putem koje nas je moguće kontaktirati.

Ako ispitanik kontaktira voditelja obrade osobnih podataka putem e-maila ili kontakt formulara, preneseni osobni podaci su automatski spremljeni. Osobni podaci preneseni dobrovoljno od strane ispitanika prema voditelju obrade osobnih podataka se automatski pohranjuju u svrhu obrade ili daljnje komunikacije sa ispitanikom. Ne postoji prijenos ove vrste osobnih podataka prema trećoj strani.

Rutinsko brisanje ili blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka će obrađivati i držati osobne podatke ispitanika jedino u vremenu koje je potrebno kako bi se ostvarili ciljevi držanja osobnih podataka, ili do roka koji dopušta Zakonodavstvo EU ili drugi zakonodavci pod čijom je nadležnosti voditelj obrade osobnih podataka.
Ako se razlog spremanja osobnih podataka ne može ispuniti ili period čuvanja određen od strane Zakonodavstva EU ili drugih nadležnih zakonodavaca istekne, osobni podaci ispitanika će se rutinski blokirati ili izbrisati u skladu sa zakonskim preduvjetima.

Prava ispitanika

Pravo na potvrdu osobnih podataka

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da od voditelja obrade osobnih podataka KAMENIČKI d.o.o. dobije potvrdu koriste li se ili obrađuju njegovi ili njeni osobni podaci. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, on ili ona u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka na e-mail: kamenicki@kamenicki.hr.

Pravo na pristup osobnim podacima

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije besplatnu informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i kopiju traženih osobnih podataka. Nadalje, Europske odredbe i direktive omogućuju ispitaniku pristup sljedećim informacijama: — svrha obrade osobnih podataka;
— vrsta traženih osobnih podataka;
— primatelj ili vrsta primatelja s kojima su podijeljeni osobni podaci, posebno primatelji iz trećih zemalja ili međunarodnih organizacija;
— gdje je moguće, predviđeni period čuvanja osobnih podataka, ili u slučaju nemogućnosti kriterij koji određuje taj period;
— postojanje prava ispitanika da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka ispitanika ili pravo ispitanika na prigovor protiv obrade osobnih podataka;
— postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom tijelu;
— ako osobni podaci nisu prikupljeni direktno od ispitanika, dostupne informacije o izvoru osobnih podataka;
— postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka na koje se odnosi Članak 22, Stavci 1 i 4 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i u navedenom slučaju dostupne informacije o logici automatizma, kao i važnost i predviđene posljedice po ispitanika.

Nadalje, ispitanik ima pravo na informaciju ako se njegovi ili njeni osobni podaci prenose na treće zemlje ili međunarodne organizacije. U tom slučaju ispitanik ima pravo na informaciju o sigurnosnim mjerama provedenim u prijenosu podataka.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na pristup, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka na e-mail: kamenicki@kamenicki.hr.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije ispravak netočnih osobnih podataka. Imajući u vidu svrhu obrade osobnih podataka, ispitanik ima pravo da mu/joj se nepotpuni osobni podaci upotpune, uz ostalo i putem upotpunjujuće izjave.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka e-mail: kamenicki@kamenicki.hr .

PRAVO NA BRISANJE OSOBNIH PODATAKA (PRAVO DA BUDETE ZABORAVLJENI)

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka traži brisanje osobnih podataka vezanih uz ispitanika bez odgode. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode obrisati osobne podatke gdje je primjenjiv barem jedan od uvjeta, sve dok obrada nije nužna:
— Osobni podaci više nisu potrebni u smislu svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni.
— Ispitanik je povukao privolu za obradu osobnih podataka koja se temelji na Članku 6, Stavku 1 ili Članku 9, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i gdje više ne postoji zakonska osnova za obradu podataka.
— Ispitanik se protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, a ne postoji zakonska osnova za obradu podataka, ili se ispitanik protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.
— Osobni podaci su protuzakonito obrađeni.
— Osobni podaci se moraju izbrisati prema zakonskoj obavezi po Zakonodavstvu EU ili zakonima države članice čije je voditelj obrade osobnih podataka državljanin.
— Osobni podaci su prikupljeni u svezi s ponudom usluge informacijskog društva prema Članku 8, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži brisanje osobnih podataka koje prikuplja web stranica KAMENIČKI d.o.o., on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka na e-mail: kamenicki@kamenicki.hr

Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati da se brisanje osobnih podataka izvrši odmah.

Na mjestima gdje je voditelj obrade osobnih podataka dopustio objavu osobnih podataka, a po Članku 17, Stavku 1 je obavezno brisanje navedenih osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka će vodeći obzira o tehničkoj izvedivosti i troškovima primjene poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade osobnih podataka da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica, kopija ili replika osobnih podataka, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Voditelj obrade osobnih podataka na web stranici KAMENIČKI d.o.o. će osigurati provedbu navedenih mjera u svakom pojedinačnom slučaju.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da od voditelja obrade osobnih podataka pribavi pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima gdje je sljedeće primjenjivo:
— Točnost osobnih podataka je osporena od strane ispitanika što omogućuje voditelju obrade osobnih podataka da provjeri točnost osobnih podataka.
— Obrada osobnih podataka je protuzakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje uporabe navedenih osobnih podataka.
— Voditelju obrade osobnih podataka osobni podaci više nisu potrebni za obradu, međutim ispitaniku su potrebni za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.
— Ispitanik se usprotivio obradi osobnih podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka čekajući provjeru nadjačavaju li zakonski temelji voditelja obrade osobnih podataka one ispitanika.

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži ograničenje obrade osobnih podataka koje prikuplja web stranica KAMENIČKI d.o.o, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka na kamenicki@kamenicki.hr .Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati ograničenje obrade osobnih podataka.

PRAVO NA PRENOSIVOST OSOBNIH PODATAKA

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da primi osobne podatke koji se odnose na njega ili nju od strane voditelja obrade osobnih podataka, u strukturiranom, većinski korištenom i čitkom formatu. Ispitanik ima pravo prenijeti navedene osobne podatke nekom drugom voditelju obrade osobnih podataka od trenutnog voditelja obrade osobnih podataka bez ikakvih smetnji, sve dok je obrada osobnih podataka temeljena na privoli po točki A, Članka 6, Stavka 1 ili točki A, Članka 9, Stavka 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ili po ugovoru prema točki B, Članka 6, Stavka 1 Opće uredbe o zaštiti podataka, a obrada podataka se vrši automatski, sve dok obrada podataka nije nužna za zadatke od javnog interesa ili za obavljanje službene dužnosti voditelja obrade osobnih podataka.

Nadalje, po postojećem pravu na prenosivost osobnih podataka iz Članka 20, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ispitanik ima pravo da se njegovi ili njeni osobni podaci prenesu direktno između voditelja obrade osobnih podataka gdje je to tehnički izvedivo gdje taj postupak ne ugrožava prava i slobode drugih ispitanika.

Kako bi iskoristio svoje pravo na prenosivost osobnih podataka, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice KAMENIČKI d.o.o na kamenicki@kamenicki.hr.

PRAVO NA PRIGOVOR

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo na prigovor temeljen na vlastitoj situaciji, u svakom trenutku, na obradu osobnih podataka koji se odnose na ispitanika, a temelji se na točkama E i F Članka 6, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Također se može primijeniti na profiliranje temeljeno na ovoj Uredbi.

Web stranica KAMENIČKI d.o.o u slučaju prigovora neće nastaviti obradu osobnih podataka, osim u slučaju kad postoji ozbiljan zakonski temelj za obradu osobnih podataka, a koji može premostiti interese, prava i slobode ispitanika, ili za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva. Ukoliko web stranica KAMENIČKI d.o.o. vrši obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, ispitanik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se koriste u te svrhe. Ovo se primjenjuje i za profiliranje koje je usko povezano za svrhe takvog direktnog marketinga. Ako ispitanik izrazi prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, web stranica KAMENIČKI d.o.o više neće vršiti obradu osobnih podataka ispitanika za svrhu direktnog marketinga.

Dodatno, ispitanik ima na osnovu vlastite situacije pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka od strane web stranice KAMENIČKI d.o.o , a koji se koriste u znanstveno-istraživačke ili statističke svrhe prema Članku 89, Stavak 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnog interesa.

Kako bi iskoristio pravo na prigovor, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice KAMENIČKI d.o.o.. Prigovor možete poslati na e-mail adresu : kamenicki@kamenicki.hr.
Uz to, ispitanik u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, usprkos Uredbi 2002/58/EC, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.

AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODL UKA, UKLJUČUJUĆI PROFILIRANJE

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da ne bude predmet donošenja odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, a koje mogu stvoriti pravne ili slične posljedice po njega ili nju, sve dok odluka (1) nije dio dogovora između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) nije dopuštena po zakonima EU ili pojedine države članice koji donose primjerene mjere koji će čuvati prava, slobode i interese ispitanika, ili (3) nije temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

Ako je odluka (1) potrebna za ugovor između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) se temelji na izričitoj privoli ispitanika, web stranica tvrtke KAMENIČKI d.o.o. će provesti mjere koje će čuvati ispitanikova prava, slobode i interese, minimalno pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja osobnih podataka kojem će izraziti svoj stav i osporavanje odluke.

Ako ispitanik želi iskoristiti prava u vezi automatiziranog individualnog donošenja odluka, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice KAMENIČKI d.o.o. na e-mail adresu: kamenicki@kamenicki.hr.

Cookies policy

UVOD

Pregledom ove Internet stranice vaše računalo sprema male tekstualne datoteke („kolačiće“, engl. „cookies“) kako bi vam omogućili neke korisne funkcije. Većina internetskih stranica svijeta sprema „kolačiće“ na sličan način. Sukladno direktivama Europske unije, a prema članku 100. stavku 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13), naša je obveza zatražiti vašu privolu. Korištenjem ove Internet stranice dajete privolu na uporabu „kolačića“ dok će vam njihovim blokiranjem neke od funkcija biti onemogućene ili ograničene.

ŠTO JE „KOLAČIĆ“ (COOKIE)?

„Kolačić“ je mala datoteka koju je Internet preglednik spremio na vaše računalo prilikom posjeta web stanici, a prilikom novog posjeta obavještava internetsku stranicu da ste se ponovo priključili zapamtivši vaše postavke.
„Kolačić“ sadrži podatke o vašim potrebama, odabirima i postavkama koje unosi tijekom korištenja web stranice.
„Kolačići“ spremaju informacije, ako u skladu s postavkama Internet preglednika korisnik to omogući i specifični su za Internet stranicu koja ih koristi.
„Kolačići“ ne pamte osobne podatke koji bi vas identificirali. Korisniku je ostavljena mogućnost izbora kod upita za privolu za spremanje kolačića.

ŠTO SU „TRAJNI/STALNI KOLAČIĆI“ (PERSISTENT COOKIES)?

„Stalni/trajni kolačići“ sačuvani su i ostaju na vašem računalu i nakon zatvaranja Internet preglednika.

ŠTO SU „PRIVREMENI/JEDNOKRATNI KOLAČIĆI“ (SESSION COOKIES)?

„Privremeni/jednokratni kolačići“ pohranjuju se privremeno na računalu i brišu nakon zatvaranja Internet preglednika.

ŠTO SU „KOLAČIĆI OD PRVE STRANE“ (FIRST PARTY COOKIES)?

„Kolačići od prve strane“ dolaze s Internet stranice koju korisnik pregledava i mogu biti trajni i privremeni. Internet preglednik ove „kolačiće“ upotrebljava za pohranu podataka koje će korisnik ponovo upotrijebiti kada sljedeći put posjeti istu stranicu.

ŠTO SU „KOLAČIĆI TREĆE STRANE“ (THIRD PARTY COOKIES)?

„Kolačići treće strane“ potječu od dodatnih partnerskih komponenti koje se koriste na web stranici kojoj korisnik pristupa. Ukoliko je trećoj strani omogućeno prikupljati podatke o korisničkim navikama, isti se mogu upotrebljavati u analitičke i marketinške svrhe.

KORISTI LI KAMENIČKI d.o.o. „KOLAČIĆE“?

Da, samo kako bi vam omogućila sve ugrađene funkcionalnosti ponuđenih proizvoda, osjećaja da ste dobro došli na naše stranice, a kada se vraćate da vas prepoznamo i omogućimo korisne funkcije te shvatimo vaše navike i potrebe.

KAKVE „KOLAČIĆE“ KORISTI KAMENIČKI d.o.o.?

KAMENIČKI d.o.o. koristi „privremene kolačiće“(session cookies) koji se brišu kada zatvorite Internet preglednik za uspostavu i održavanje korisničke sjednice te prikaz korisnički definiranih podataka za vrijeme trajanja iste. „Privremene kolačiće“ koristimo kako bi našim korisnicima pružili osjećaj sigurne okoline dok naručuju online .

KAMENIČKI d.o.o. koristi „trajne kolačiće „ (persistent cookies) koji ostaju u vašem pregledniku dok ne isteknu, ili dok ih ne izbrišete. Ove „kolačiće“ koristimo kako bi bolje razumjeli vaše potrebe i navike, u svrhu poboljšanja i prilagodbe naše stranice vašim potrebama. Ova informacija je anonimna.

KAMENIČKI d.o.o. koristi „Privremene/jednokratne kolačiće“ koji se pohranjuju privremeno na računalu i brišu nakon zatvaranja Internet preglednika.

IMA LI NA INTERNETSKOJ STRANICI „KOLAČIĆA TREĆE STRANE“?

Da/Ne

MJERENJE POSJEĆENOSTI

KAMENIČKI d.o.o. koristi uslugu „treće strane“ za mjerenje posjećenosti: Google Analytics.
Ukoliko želite onemogućiti da vam navedeni serveri spremaju kolačiće možete iste zabraniti na sljedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

KAKO ONEMOGUĆITI „KOLAČIĆE“?

Neprihvaćanjem opcije „kolačići“ prilikom ulaska na našu web stranicu.

DODATNE INFORMACIJE OKO ISKLJUČIVANJA KOLAČIĆA?

Imate mogućnost upravljati korištenjem „kolačića“ i eventualno ih spriječiti ako svoj preglednik konfigurirate na sljedeći način:
— Internet Explorer, pogledajte (http://windows.microsoft.com/en-in/windows7/block-enable-or-allow-cookies)
Tools - Internet options - Advanced - pod područjem Security postaviti kvačicu u polje uz “Send Do Not Track requests to sites you visit in Internet Explorer” - potvrditi sa ok
— Firefox, pogledajte (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences)
Meni - Options - Privacy - postavite Use custom settings for history - Accept cookies from sites
— Google Chrome, pogledajte (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)
Meni - Settings - Advanced settings - Privacy - Cookies - ukloniti kvačicu - Done
— Safari, pogledajte (https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en_US)
Safari - Preferences - Privacy - pod Block Cookies postaviti željeno - potvrditi

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija. Više.

Prihvaćam